Извори гумених отпадних вода и хемијски састав загађивача, методе пречишћавања гумених отпадних вода

2022-06-13

1. Извор гумених отпадних вода и хемијски састав загађујућих материја

Гумене отпадне воде потичу од отпадних вода и отпадних вода од прања које се испуштају из прераде гуме, као што су отпадне воде фабрике гумених гума, отпадне воде за рециклажу гуме, отпадне воде фабрике гумених индустријских производа, отпадне воде од бутадиен-каучука, отпадне воде стирен-бутадиен гуме, отпадне воде прераде природног латекса, емулзија за производњу гуме. вода итд.

Хемијске компоненте загађивача отпадних вода од гуме су уља, соли, колоидна органска материја ЦОД, амонијачни азот, суспендоване чврсте материје, сулфиди, јони тешких метала итд.

Друго, метода пречишћавања отпадних вода од гуме

Гумени уређаји за отпадну воду „Стандард за испуштање индустријских загађивача за гумене производе“ (ГБ27632-2011)

Метода пречишћавања гумених отпадних вода:

1. Резервоар за подешавање киселинске базе 2. Третман хемијском коагулацијом 3. Резервоар за кисељење хидролизом 4. Контактни резервоар за оксидацију 5. Таложник